Szellemi Vezető

Egyesületünk tiszteletbeli elnöke és egyben szellemi irányítója GREGORIAN BIVOLARU, a kashmíri Trika szellemi hagyomány képviselője és újraélesztője, aki tanításában a nyugati ember számára közérthetővé teszi az Ezoterikus Integrál Jóga és Tantra összetett tudományát. Tanítványai a világ számos országában oktatják jógarendszerét, melynek hatásossága tudományos kutatásokkal és -ami ennél is fontosabb- az eredményekkel alátámasztva igazolt.

Grieg 1952. március 12-én a romániai Tartasesti-ben, egy Bukarest melletti kis faluban született. Gyermekkorában gyakran álmodta, hogy egy magas szellemi szintet elért tibeti jógi. Ezeknek az álmoknak köszönhetően számos jógamódszerre emlékezett vissza, melyeket el is kezdett gyakorolni rendkívüli eredménnyel. Álmainak és mindennapi életének eseményeit a szinkronicitás bámulatos esetei kapcsolták össze. Fokozatosan megtanulta értelmezni ezeket az eseményeket, és alapvető spirituális igazságok átfogó és összefüggő rendszerébe foglalta őket. Ennek eredményeképpen nagyon rövid időn belül, egyedül gyakorolva, olyan pszichomentális megvalósítások sorozatát érte el, melyeket paranormálisnak tartanak. Mindezek a tapasztalatok 19 éves korában érték el csúcspontjukat, amikor elérte a spirituális felszabadulást.

A jógában szerzett tapasztalataival párhuzamosan, tudásra szomjasan tanulmányozta a keleti ezoterikus bölcsesség tanításait, melyet a jóga nemzetközileg elismert szakértője, a román Mircea Eliade is elemzett, és akinek szövegeit tanulmányozva megerősítést talált mindarra, amit a gyakorlatban tapasztalt. Grieg egyre jobban elmélyült a jóga gyakorlásában és a jóga szent szövegeinek, illetve egyes modern kori bölcsek (Ramakrisna, Sivananda és Yogananda) műveinek tanulmányozásában, és sikeresen gyakorolta az elsajátított módszereket. A Nyugat számára felépített jógaiskolája – mely a saját spirituális gyakorlása által elsajátított, szellemi önmegvalósításra irányuló ősi jógamódszereken alapszik – 1978-ban alakult Bukarestben.

Az általa oktatott jógamódszereket kezdetektől fogva forradalminak és rendkívül hatékonynak ismerték el. Gyakorlatilag a jóga gyakorlásának egy teljesen új útját nyitotta meg Romániában, ahol abban az időben nagyon keveset tudtak a jógáról. Együttműködött a Romániai Egészségügyi Minisztériummal és a Bukaresti Pszichoszomatikus Gyógyítási Társasággal, és sok embernek segített meggyógyulni akár halálos betegségéből is jóga gyakorlatok által. Viszonylag rövid időn belül a romániai értelmiségi elit érdeklődésének középpontjába került, akik azonnal felismerték a jóga gyakorlati értékét, és lelkesen vetették bele magukat a jóga gyakorlásába Grieg közvetlen irányítása alatt.

Néhány év elteltével azonban a kommunista mentalitás egyre agresszívebben nyilvánult meg minden olyan szervezett tevékenység ellen, amely az emberek tudatosságát növelte, és így Grieget is nemkívánatosnak titulálták. A diktátor, Nicolae Ceausescu betiltotta a jóga tanítását és általában minden keleti tanítást (harcművészeteket, Transzcendentális Meditációt, akupunktúrát stb). Így Románia lett az egyetlen olyan ország a világon, ahol törvény tiltotta a keleti gyógymódokat, illetve az önmegvalósítás módszereit (ez ma már nincs így). Grieg ennek ellenére titokban folytatta a jóga tanítását, miközben a hírhedt “Securitate” (Romániai Titkosrendőrség) folyamatosan követte és lehallgatta, majd letartóztatta és megkínozta nemcsak őt, de jó néhány tanítványát is. Grieg közel két évet töltött romániai börtönökben kizárólag azért, mert jógát tanított.

1989 decemberében Romániában forradalom tört ki a Ceausescu-kormány ellen, és a kommunista rendszer megdőlésével ismét engedélyezték a jóga gyakorlását. Grieg megalapította a MISA-t, az Abszolútumba való Spirituális Beilleszkedés Mozgalmát. A külső és belső szabadságra egyaránt szomjas románok szó szerint özönlöttek tanfolyamaira, és hamarosan több ezer tanítványa lett.

Grieg tanításai azonban továbbra is szembementek több hatalmi érdekkel, mivel erőteljesen és nyíltan, ráadásul nagy tömegek gondolkodására hatva támadta a világot irányító pénzügyi-gazdasági-politikai rendszert. A 90-es évek során több rendőrségi razzia érte a Romániában működő jógaiskolákat és ashramokat, és bár emberjogi szervezetek megerősítették, hogy rendőrségi túlkapás történt, az elsősorban Grieg ellen irányuló támadások tovább folytatódtak, az iskolát pedig “félkatonai szektaként”, “szexuális mágiát űző csoportként” igyekeztek beállítani, amelynek tagjai -az egyik cikk szerint- “még az öncsonkítástól sem riadnak vissza”.

2004-ben, miután Grieg sátáninak nevezte a szabadkőműves mozgalmat, a helyzet tovább romlott: a román karhatalom megfélemlítési kampányt indított Grieg és tanítványai ellen. 2004 márciusában Grieget illegális határátlépési kísérlet miatt őrizetbe vették, majd a bukaresti bíróság már egy másik vádpont, kiskorúval való állítólagos szexuális kapcsolat miatt letartózási parancsot adott ki ellene. Bár a bukaresti Fellebbviteli Bíróság úgy döntött, hogy Grieget szabadon engedi, 2004 májusában újabb elfogatóparancsot adtak ki ellene, mire ő titokban elhagyta az országot. 2005-ben tovább folytatódott a Grieg elleni hadjárat, sokasodtak a koholt vádpontok: adócsalás, emberkereskedelem, szervezett bűnözés, hogy csak néhányat említsünk.

Grieg a Romániában őt ért üldöztetés miatt Svédországban kért menedékjogot. 2005-ben Svédország elutasította Románia Grieget érintő kiadatási kérelmét, mivel a svéd Legfelsőbb Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy Grieg nem részesülne tisztességes eljárásban Romániában, Grieg pedig politikai menedékjogot kapott.

A Grieg elleni kampánysorozat azonban ezzel nem állt le: 2013-ban a Romániai Legfelsőbb Ítélőszék egy kivételével felmentette minden ellene felhozott vádpont alól, ugyanakkor jogerősen hat év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte kiskorúval létesített szexuális kapcsolat miatt mindamellett, hogy a néhány nap híján 18 éves lány ennek a kapcsolatnak a meglétét tagadta. Grieg mindezek ellenére az Interpol körözési listájára került, emberkereskedelem és kiskorúak megrontásának vádjával. 2016-ban Grieget Franciaországban letartóztatták, majd politikai menekült státuszát és a Genfi Egyezményt figyelmen kívül hagyva kiadták Romániának, ahol bebörtönözték. Grieg perújrafelvételi kérelmét elutasították, 2017-ben azonban feltételesen szabadlábra helyezték. Grieg nem sokkal később elhagyta az országot. Tartózkodási helye azóta ismeretlen.

Grieg továbbra is folyamatosan, nap mint nap azért dolgozik, hogy minél több ember számára ismertté és elérhetővé tegye a belső szabadság megvalósításának sokféle útját és lehetőségét, elsősorban a jóga és a tantra módszereinek feltárása által. Célja, hogy minél többeket ébresszen fel „alvó állapotukból”, és segítse elvezetni őket létezésük végső céljához: végső isteni lényegük (az Atman) felismeréséhez, feltárásához.

Ez a cél gyökeresen ellentétes korunk fogyasztói társadalmának alapjaival, e rendszer fenntartóinak céljaival, így nem csoda, hogy minden eszközzel – a legkülönbözőbb vádakkal, azok alapján történő nemzetközi körözéssel, letartóztatással, rágalmazással, fenyegetéssel, ellenséges médiapropagandával – továbbra is akadályozni próbálják Grieg munkáját. Mindez azonban nem akadályozza meg őt munkája folytatásában, iskolánk pedig hálás, hogy tanításaival, mint Szellemi Vezető, utat mutat, irányt ad, segítve minket és általában az emberiséget a Satja jugába való átlépésben.

Az alábbiakban, zárásként, Grieg a magyar értelmiség számára küldött üzenete olvasható:

“Ha a magyar értelmiség és főleg a tudósok megnyílnának és megértenék a jógában ismert rezonancia törvényszerűségét, ez az alapvető felfedezés számos rendkívüli megvalósítást tenne lehetővé. Ennek a törvényszerűségnek a felfedezésével az emberek rájönnének, hogy az intelligencia még nagyobb intelligenciát vonz, a jóság még nagyobb jóságot, a zsenialitás még nagyobb zsenialitást, a megértés még mélyebb megértést, és ezek, a rezonancia törvényszerűségén alapulva, egyre erősítik egymást, és így egy jobb élethez vezetnek. A szkepticizmus, a közöny ezzel szemben, szintén a rezonancia törvényére alapulva, még több szkepticizmust és közönyt idéz elő. Mindenki maga dönt. Azok fognak elsőként kivételes eredményeket elérni a jógában és az életben általában, akik saját tapasztalatukon keresztül valóban megértik ezt a törvényszerűséget. Az elért eredmények saját maguk és környezetük számára egyaránt meglepőek lesznek, és éppen ezek által az eredmények által lesznek képesek másokkal is megértetni ezt. Ezt a törvényszerűséget megértve egész tömegek tudatának jó irányú befolyásolása válik lehetővé.”
Gregorian Bivolaru