Adatkezelési tájékoztató

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Az Ön adatainak védelme elsődleges fontosságú egyesületünk, a Kőrösi Csoma Jóga Egyesület (székhely: 1087 Budapest, Százados út 18., nyilvántartási szám: 06-02-0001058, adószám: 18455735-1-42 számára.

Annak érdekében, hogy könnyen tájékozódhass adatkezelésünkről, ebben a tájékoztatóban összefoglaltuk, hogy milyen adatokat milyen célból és milyen módon kezelünk, tájékoztatunk az adatai biztonságával kapcsolatos jogaidról, lehetőségeidről, illetve arról is, hogy milyen eszközöket alkalmazunk az adatok védelme érdekében.

Egyesületünk minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok őrzése, tárolása során, azokat kizárólag a megjelölt célokra és a szükséges terjedelemben kezeli.

Az adatkezelésünk áttekinthetősége érdekében a különböző típusú adatkezeléseket elkülönítve mutatjuk be.

II. MILYEN ADATOKAT KEZELÜNK ÉS MILYEN CÉLBÓL?

Kapcsolatfelvétel, illetve regisztráció programjainkra:

Honlapunkon lehetőséget biztosítunk arra, hogy levélben üzenetet küldjél a számunkra, kérdéseket tehess fel, jelentkezz a programjainkra, vagy bármilyen egyéb célból felvehesd velünk a kapcsolatot. Ennek érdekében elkérjük a nevedet, hogy válaszlevelünkben megfelelő módon szólíthassunk meg. Ezen kívül szükségünk van a levelezési címedre a válaszlevél kiküldéséhez. Az élő kapcsolatfelvétel érdekében megadhatod a telefonszámodat is. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben a te hozzájárulásod.

Jógatanfolyamon való részvétel

A rendszeres jógatanfolyamon való részvételhez elkérjük a nevedet, és az email címedet, hogy a tanfolyammal kapcsolatos információkról tájékoztatni tudjunk. Az élő kapcsolatfelvétel érdekében megadhatod a telefonszámodat is. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben is a te hozzájárulásod.

Hírlevélre feliratkozás

Neved és email címed megadásával feliratkozhat a hírlevelünkre, melyben tájékoztatunk a további programjainkról, és egyéb, a tevékenységünkkel összefüggő információkról. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben is a te hozzájárulásod. Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig (leiratkozás) kezeljük. A hírlevélről történő leiratkozás esetén legkésőbb 30 napon belül töröljük az adataidat a hírlevél adatbázisunkból.

Egyesület támogatása

Amennyiben szeretnéd támogatni az egyesületünket, úgy lehetőség van készpénzben, illetve átutalással pénzadományt juttatni az egyesület részére. Ezzel kapcsolatban megadott adatokat a jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében az előírásoknak megfelelő módon kezeljük. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja és az adatok tárolásának ideje is jogszabályi rendelkezéseken alapul.

III. KIK FÉRHETNEK HOZZÁ AZ ADATOKHOZ?

1. Kik ismerhetik meg az adatokat az adatkezelő szervezetén belül?

A megadott személyes adatokhoz az adatkezelő szervezetén belül az egyesület vezetősége, valamint feladatkörükbe tartozóan az egyesület oktatói, vagy az egyesület által foglalkoztatott személyek férhetnek hozzá kizárólag az adatkezelési célok megvalósítása érdekében.

2. Mely adatfeldolgozók ismerhetik meg az adatokat?

A megadott személyes adatokat az adatkezelő szervezetén kívül jogszabályi kötelezettségek (pl. a könyvelési feladatok) teljesítése érdekében a feladatok elvégzésére megbízott személy (könyvelő) ismerheti meg, illetve kezelheti.

A webhely üzemeltetéséhez, elektronikus kapcsolattartáshoz a tárhely- és email szolgáltatást a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241. ajtó; cégjegyzékszám: 01-09-909968) nyújtja.

3. Mely adatkezelőnek továbbítjuk az adatokat?

Egyesületünk adataidat nem továbbítja más adatkezelőnek.

IV. ADATBIZTONSÁG

Megtettük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítottuk, és működtetjük azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyes adataid megfelelő védelmének biztosításához szükségesek.

A rendszerünkben tárolt adatokat jelszavas azonosítást követően tudjuk elérni, az adatokhoz való hozzáférést pedig jogosultsági szinthez kötjük.

Az adatok véletlen megsemmisülésének megakadályozása érdekében biztonsági mentéseket hajtunk végre.

V. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK

1. A tájékoztatás kéréséhez való jog

Az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhetsz tőlünk az alábbiakról:

 • milyen személyes adataidat,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeljük, valamint, hogy
 • kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottunk hozzáférést,
  vagy
 • kinek továbbítottuk a személyes adataidat.

Az ezzel kapcsolatos kérelmedet legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségre küldött levélben, elektronikus kérelem esetén az elektronikus levélcímen teljesítjük.

2. A helyesbítéshez való jog

Az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheted, hogy egyesületünk módosítsa

valamely személyes adatodat (például, bármikor megváltoztathatod az e-mail címedet). Kérelmedet egyesületünk legfeljebb 30 napon belül teljesíti. Ha egyesületünknek nem áll módjában a kérelmet teljesíteni, akkor a teljesítés elutasításáról azonos határidőn belül küldünk értesítést elektronikus kérelem esetén e-mailben.

3. A törléshez való jog

Az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheted egyesületünktől személyes adataid törlését.

Amennyiben törlési kérelmed jogszabályi kötelezettségeinket figyelembe véve teljesíthető (pl. számviteli szabályok nem köteleznek az adatok megőrzésére), úgy egyesületünk 30 napon belül teljesíti kérelmedet. Ha egyesületünknek nem áll módjában a kérelmet teljesíteni, mivel jogszabály kötelező adatkezelést rendel el, akkor a teljesítés elutasításáról azonos határidőn belül küldünk értesítést a megadott elérhetőségére.

4. A zároláshoz való jog

Az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheted, hogy a személyes adataidat az egyesületünk zárolja. A zárolás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok zárolását. Az adatai zárolását kérheted például abban az esetben, ha úgy gondolod, hogy a kérelmedet az egyesületünk jogellenesen kezelte, azonban az általad kezdeményezett hatósági eljárás miatt szükséges az, hogy az adatokat egyesületünk ne törölje.

5. A tiltakozáshoz való jog

Az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhatsz az adatkezelés ellen, ha személyes adatodat egyesületünk az adatkezelési szabályok megsértésével használná, így pl. közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

Amennyiben tiltakozol az adatkezelési tevékenységünkkel szemben, mi azt a lehető legrövidebb időn belül megvizsgáljuk, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, amelyet a megadott elérhetőségen közlünk veled. Ha döntésünkkel nem értesz egyet, annak kézbesítésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhatsz a döntés megváltoztatása céljából.

6. Az adathordozáshoz való jog

Az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheted, hogy az általad megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbíthasd. Kérelmedet egyesületünk legfeljebb 30 napon belül teljesíti. Ha egyesületünknek nem áll módjában a kérelmet teljesíteni, akkor a teljesítés elutasításáról azonos határidőn belül küldünk értesítést.

VI. ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉS ÉRDEKÉBEN AZ ALÁBBI SZERVEKHEZ FORDULHATSZ

 • Elsősorban az adatkezelőhöz, azaz az Egyesületünkhöz
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz:
  1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
  Honlap: http://www.naih.hu
  Telefon: +36-1-391-1400
 • Bírósághoz:
  Magyarországon a pert – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

VII. TÁJÉKOZTATÓ A HONLAPON HASZNÁLT SÜTIKRŐL

Mik azok a cookie-k (vagy sütik)?

Amikor a látogató a tájékoztató hatálya alá tartozó weboldalt meglátogatja, egy kisméretű adatfájlt, úgynevezett cookie-t (továbbiakban: cookie vagy süti) helyezünk el a számítógépére, mely többféle célt szolgálhat.

 • Kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló, továbbá weboldalunk kényelmesebb használatát elősegítő sütiket használunk.
 • Az általunk alkalmazott sütik egy része csak átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek oly kényelmi sütik, melyek 1 hónapig tárolódnak számítógépén, hogyha rendszeresen látogatja weboldalunkat, akkor a böngészője megjegyezze a korábban használt beállításait, így nem szükséges minden megtekintéskor újból elfogadnia süti tájékoztatónkat vagy rendszeresen beállítania az igényei szerinti szűrési feltételeket.

A sütik célja

Egyes általunk használt sütik elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez (session cookie – munkamenet süti), mások a weboldal kényelmesebb használatának elősegéítésére szolgálnak. A megkönnyítése.

A sütik típusai

1. Munkamenet sütik

A munkamenet sütik a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A „munkamenet sütik” alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem garantálható. Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára terjed ki, a „sütik” a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

2. Használatot támogató kényelmi sütik

Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy honlapunk megjegyezze, hogy a látogató milyen működési módot választott (például: elfogadta a süti tájékoztatót és a kereső eredmény listájában kapott találatok milyen rendezési mód alapján kerüljenek megjelenítésre). Ez annak érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ne kelljen újra és újra elfogadnia a süti tájékoztatót vagy beállítania, hogy milyen rendezési elv szerint szeretné megtekinteni az oldalon megjelenített tartalmakat. A preferenciákat tároló sütikben lévő információk nélkül honlapunk kevésbé gördülékenyen ugyan, de működhet.

A kényelmi sütikben személyes adatokat nem rögzítünk, kizárólag egy azonosítószámot tárolunk, melyből az oldal értesül, hogy a süti tájékoztató korábban elfogadásra került. A kényelmi sütit a kliens gép böngészője tárolja 1 hónapos lejárati idővel.

Lényeges, hogy az oldal üzemeltetője a sütik engedélyezése esetén sem jegyez meg semmilyen azonosítót vagy jelszót.

A modern böngészők engedélyezik a süti beállítások módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve a felhasználó megakadályozza az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a sütik beállításának választási lehetőségét.

További részletes információk az alábbi böngészők süti beállításairól

Tudnivalók reklámblokkoló (ad-blocker) használata esetén

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy reklámblokkoló (ad-blocker) használata esetén a cookie nyilatkozatról szóló tájékoztatás nem minden esetben jelenik meg. Amennyiben szeretnéd megtekinteni, szükséges deaktiválni a reklámblokkoló alkalmazást!